Stefan - Ioan Tecuceanu

"Mai bine un minut in picioare, decat o viata in genunchi..."

                                                                 DESPRE MINE

 Prezent si pe: 

Facebook: https://www.facebook.com/stefanioantecuceanu27/

LinkedIn : http://ro.linkedin.com/pub/stefan-ioan-tecuceanu/a1/852/94b

Informatii personale

                                                                                                             

Nume / Prenume

 

TECUCEANU ȘTEFAN - IOAN

Adresă:

BACĂU, ROMÂNIA

Web

 

https://www.facebook.com/stefanioantecuceanu27/

http://www.stefanioantecuceanu.tk/

http://ro.linkedin.com/pub/stefan-ioan-tecuceanu/a1/852/94b 

E-mail:

stefan_ioan_tecuceanu@yahoo.com                                                  stek27i@yahoo.com (id pentru elevi)

 

 

Naţionalitate

 

Romana

 

 

Experienţa profesională

 

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

martie 2014 - martie 2019 

Lider de sindicat la Colegiul Economic ,,Ion Ghica" Bacau 

aprilie 2011 - august 2012 

Redactor sef al Revistei scolii - ,,PROIECT XXI", la Colegiul Economic ,,Ion Ghica" Bacau 

Perioada

2008 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor discipline economice de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA’’ BACAU

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

EDUCATIE

Perioada

2007 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

Profesor discipline economice de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V. KARPEN’’ BACAU

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

EDUCATIE

Perioada

2005 - 2007

Funcţia sau postul ocupat

Profesor discipline economice de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA’’ BACAU

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

            

                           

EDUCATIE

 

Educaţie şi formare

 

 

Cursuri absolvite:

 

 

 

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

 

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

2009-2010, ORACLE ThinkQuest / Getting Started with Projects

2009 Participare la atelierul "Platforma de Monitorizare Lisabona"

2008-2009, Curs "Monitori de calitate/membru evaluator la examenul de certificare a competentelor profesionale nivel 1,2,3", organizat de C.C.D. Bacau, cu avizul M.E.C.I.   

2006-2007, Curs "Consiliere si orientare", in cadrul C.C.D. Bacau, cu avizul M.Ed.C

2017 

GRADUL DIDACTIC I IN INVATAMANT

 

 2011

 GRADUL DIDACTIC II IN INVATAMANT

 

Perioada

 

2007

Calificarea / diploma obţinută

DEFINITIVATUL IN INVATAMANT / certificat de acordare a definitivatului in invatamant

Perioada

2005 - 2007

Calificarea / diploma obţinută

MASTER / diploma de master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Contabilitate si informatica de gestiune, Universitatea „GEORGE BACOVIA”  BACAU

Perioada

2001 - 2005

Calificarea / diploma obţinută

ECONOMIST / diploma de licenţa

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din BACAU

Perioada

2001 – 2005, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul Universitatii din BACAU

 

Perioada

1997 - 2001

Calificarea / diploma obţinută

CONTABIL – STATISTICIAN / diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

FINANTE - CONTABILITATE

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Grupul Şcolar Economic Administrativ si de Servicii BACAU

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

 

Limba maternă

 

ROMANA

 

 

 

Limbi străine cunoscute:

 

Engleza, Franceza

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

 

               Vorbire

 

      Scriere

 

 

 

Ascultare

 

     Citire

 

Participare la conversaţie

 

Discurs oral

 

 

Limba Engleza

 

Foarte bine

 

Foarte bine

 

Bine

 

      Bine

 

         Bine

 

Limba Franceza

 

Foarte bine

 

Foarte bine

 

Bine

 

      Bine

 

         Bine

 

 

 

Competenţe, abilităţi si aptitudini organizatorice:

 

 

 

 

 - deprinderi de lucru în echipă;

 

 - abilitati de comunicare şi interrelaţionare;

 

 - capacitate mare de învăţare si adaptare;

 

 - creativitate

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice:

 

Depanare telefoane mobile (NOKIA si SONY ERICSSON) si TV

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:

- sisteme de operare :Windows 10, 8, 7, 9x, 2000(ME), XP, VISTA,                    

                                          Symbian OS 8.1 & OS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5

- utilizare Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), WinMENTOR, CIEL, Saga, Corel Draw, HTML etc.

-  programare C++ pe platforma Symbian ( S60, S80 si UIQ)

-  cunoştinţe programare Symbian OS OPL ( S60 2nd &  3rd edition)

 

 

 

Hobby-uri:

fotbalul, formula1, muzica, domeniul IT&C, lectura